Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/5 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2023 nièng 06 nguŏk 7 hô̤. (sáuk-sĭng)

5 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

5 nguŏk duâi-dâi


5 nguŏk 1 hô̤:

Carl von Linné.jpg


5 nguŏk 2 hô̤:

King-James-Version-Bible-first-edition-title-page-1611.png


5 nguŏk 3 hô̤:

Konstytucja 3 Maja.jpg


5 nguŏk 4 hô̤:

Beijing students protesting the Treaty of Versailles (May 4, 1919).jpg


5 nguŏk 5 hô̤:

King Rama IX being presented with regalia at coronation.jpg


5 nguŏk 6 hô̤:

Sack of Rome of 1527 by Johannes Lingelbach 17th century.jpg


5 nguŏk 7 hô̤:

Siliconchip by shapeshifter.png


5 nguŏk 8 hô̤:

15-09-26-RalfR-WLC-0098 - Coca-Cola glass bottle (Germany).jpg


5 nguŏk 9 hô̤:

Nelson Mandela-2008 (edit).jpg


5 nguŏk 10 hô̤:

Capture of Delhi, 1857..jpg

5 nguŏk 11 hô̤:

Deep Blue.jpg

5 nguŏk 12 hô̤:

Fissure.jpg

5 nguŏk 13 hô̤:

Red Fort in Delhi 03-2016 img1.jpg

5 nguŏk 14 hô̤:

Jenner phipps 01 (cropped).jpg

5 nguŏk 15 hô̤:

Las Vegas Skyline at night North (7314937576).jpg

5 nguŏk 16 hô̤:

Lasers.JPG

5 nguŏk 17 hô̤:

NSE Entrance.jpg

5 nguŏk 18 hô̤:

FZM1 115 entering Dongjiekou Station (20170126171032).jpg

5 nguŏk 19 hô̤:

Ataturk1930s.jpg

5 nguŏk 20 hô̤:

Nicaea icon.jpg

5 nguŏk 21 hô̤:

Adventist Symbol.svg

5 nguŏk 22 hô̤:

Dong Zhuo Qing Dynasty Illustration.jpg

5 nguŏk 23 hô̤:

Ingres coronation charles vii.jpg

5 nguŏk 24 hô̤:

Stevan Kragujevic, Slobodan Milosevic, portret.jpg

5 nguŏk 25 hô̤:

First Pass Under Heaven 天下第一关 (6234530972).jpg

5 nguŏk 26 hô̤:

Tsar Nicholas II -1898.jpg

5 nguŏk 27 hô̤:

Golden Gate Bridge 2021.jpg

5 nguŏk 28 hô̤:

Mikasa-Bridge-Painting-by-Tojo-Shotaro.png

5 nguŏk 29 hô̤:

Le siège de Constantinople (1453) by Jean Le Tavernier after 1455.jpg

5 nguŏk 30 hô̤:

Aerial view of Lincoln Memorial - east side EDIT.jpeg

5 nguŏk 31 hô̤:

Tulsa Aftermath.jpg